Millest alustada ettevõtte müümisel

Ettevõtte müümine on mitmeastmeline protsess. See hõlmab nii majandus-, finants-, lepingulisi, maksu-, sotsiaal- ja äriküsimusi. Ettevõtte müügiprotsessis tuleb neid kõiki käsitleda samal ajal. Kasvõi ühe valdkonna eiramine või ainult ühele asjale liigne keskendumine võib põhjustada soovimatu lõpptulemuse.

Müüjale kõige olulisem detail ei ole tingimata ostja jaoks kõige tähtsam. Ettevõtte müügitehing teostub seda kergemini, mida rohkem ettevõte vastab ostja vajadustele ja soovidele. Põhimõtteliselt ei ole see raskem kui ükskõik millise tootmisvahendi müümine. Ostja huvi mõjutavad näiteks ettevõtte funktsionaalsus, imago, asukoht, jätkusuutlikkus, usaldusväärsus, äritegevuse selgus, tänapäevasus, üldine olukord turul, ettevõtlusega seotud lepingud ja nende tingimused, hind ja eelkõige tootlikkus. Näiteks kinnisvara omamine on üldiselt vähetähtis tegur. Kahjuks harva on ettevõte protsessi algul oma parimas müügiseisukorras, edukaks tehinguks on vaja teha mitmeid müügiks ettevalmistavaid tegevusi.

Hea on meelde jätta:

  • Ettevõtte müügikorda seadmiseks tuleb alustada ettevalmistavate tegevustega õigeaegselt.
  • Parimate lõpptulemuste saavutamise eelduseks on kogenud eksperdi kaasamine.
  • Korrastage kõik dokumendid: eduka müügitehingu eeltingimus on usaldusväärne raamatupidamine ja korrektsed lepingud. Kindlasti edastage need kohe maaklerile.
  • Puhastage tootmis- ja tööruumid: mittevajalikud varud ja inventar on ostja silmis väärtusetud, korrektne töökeskkond suurendab ostuhuvi.
  • Kõik, mis pole päris selge, on ostja silmis ebaselge ja raskendab müügitehingu protsessi. Õige ja avatud infovahetus viib kiirema ostuotsuseni.
  • Emotsionaalsete väärtuste eest ostja ei maksa, ettevõtte õiglane müügihind on see, mis aitab tehinguni jõuda.
  • Kasumit tootev ja hästi juhitud ettevõte on alati väärtuslikum kui ebakorrektse asjaajamisegaja kahjumis olev ettevõte.
  • Ostja on valmis maksma ettevõtte müügihinda, kui ta mõistab, et hind mida küsitakse on igati põhjendatud ja selgelt tõestatav. Õiglaselt määratud hinnas ei ole palju õhku ja seda mõistavad mõlemad osapooled.

Jätke kontaktisoov

Jätke kontaktisoov

Jätke oma telefoninumber või e-posti aadress ning me võtame teiega ühendust!

Kontakt