Kõige tähtsam on leida firma, mis sobib teie enda elukorralduse, äriliste eesmärkide ja varalise olukorraga ja mille edasiseks arendamiseks on võimekust. Proovi leida ettevõte, mis on teie unistuste lähtepunkt, mitte sihtkoht. Siiski iga ettevõtja loob ettevõttele oma loo. Parem on osta ettevõte, mida saate edendada omaenda oskuste abil,  kui ettevõte, mis on just teie praeguse võimekuse piiril.

Kõige potentsiaalsemad ettevõtted selguvad vahendajaga suheldes. Maakler ei paljasta mitte kunagi ettevõtete täielikku infot esmase kontakti ajal. Tegelikult on maakleril kümneid müügiobjekte, mida avalikus turunduses üldse ei näidata. See võib tunduda kummaline, kuid lõppkokkuvõttes on see ka ostja huvides.

Maakleri ülesandeks on paljude huviliste seast leida kõige potentsiaalsemad ostjad ja neile kõige parimini sobivad ettevõtted. Kui võimalik ostja on välja selgitatud, pakutakse talle kogu vajalik teave ettevõtte kohta: midagi pole salastatud. Esialgsetel aruteludel kümnete ostuhuvilistega pole see vajalik. Tõelise ostja seisukohast ei ole hea, kui ettevõtte teavet levitatakse kontrollimatult paljudele isikutele. Seega on konfidentsiaalsuskokkulepe sõlmimine ja järkjärguline info avalikustamine ka ostja huvides.

Teise võimalusena võite jätta konkreetse ostusoovi ettevõtete vahendajale. Tasub ka küsida, kas on teid huvitavat ettevõtet müüki tulemas või nn salajases müügis.  Maakler on professionaal, kelle professionaalsed oskused on otsustusprotsessi toetavad ja teie jaoks turvalisust tagavad. Maakleriga peetavad arutelud on alati konfidentsiaalsed, nii et avatud ja aus suhtlemisviis on parim viis tegutsemiseks. Maakler ütleb teile ka seda, kas ettevõte sobib teile või mitte.

Väikestel ja keskmistel ettevõtetel puuduvad turuhinnad. Esmapilgul sarnastel ettevõtetel võivad olla üsna erinevad hinnad. Peamine reegel on see, et mida parem on ettevõte majandustulemus seda kõrgem on hind. Ostetavate ettevõtete eest makstakse enamasti pangapoolse finantseerimise ja oma rahaga kui ka müüja poolt antud maksetähtajaga. Maakler aitab ka nendes küsimustes. Õige hind on see, millega tehingud teostuvad. Kahjuks ei ole spetsialisti määratud hinnas suurt kauplemisruumi. Muidugi võib alati proovida kokkulepet ostja ja müüja vahel.

Ettevõtte omandamine on sageli mitmest etapist koosnev ja mitmetasandiline protsess, kus eksperdi abist on kasu nii müüjale kui ostjale. Ettevõtte ostu-müügi tehingut ei saa võrrelda näiteks kinnisvara ostu-müügiga, sest alati mingi osa tehingut mõjutavaid asjaolusid põhineb subjektiivsetel hinnangutel, maksude planeerimisel, makseviisis, kauplemises, või isegi tuleviku ennustamisel. Müügitehingut mõjutavatest teguritest  vaid mõnda saab üheselt mõõta või kindlaks määrata. Ettevõtted võivad sisaldada müügihetkel teadmata riske, mille vastu ostja saab end kindlustada korrektse ostulepinguga. Maakleri ülesanne on teha ettevõtte ostu-müügitehingust avatud ja aus protsess.

Vahendaja jätkusuutlikkuse  vaatenurgast on nii ostja, müüja kui rahastaja rahulolu ühtemoodi olulised. Tänane ostja on homne müüja. Ilma rahastajateta tehinguid ei tehta ja rahulolev müüja on parim referenss müügitehingut kaaluvate isikute seas. Selleks et vähendada erinevate osapoolte riske, Suomen Yrityskaupat maaklerid kaasavad vajadusel kogu ettevõtte kompetentsi. Selliselt ei ole tehingu teostumisel ei ostja ega müüja jaoks lahendamata probleeme ja ostu-müügitehingu võib teostada ohutult.

Tehingu turvalisuse tagavad reaalsusele põhinevad kokkulepped ja põhjalik ettevalmistav töö. Kas te teate, et suur osa maakleri tasust koosneb ettevõtte tundmaõppimisest, analüüsimisest ja müügi ettevalmistamisest. See töö tehakse spetsiaalselt ostja kaitsmiseks.

Professionaalne ettevõtete maakler tagab müügitehingu usaldusväärsuse mõlemale osapoolele. Maakler on alati kaasatud alates ettevõtte müügi planeerimisest, hinna määratlemisest, maksude planeerimisest kuni müügitehingu rahastamise korraldamise  ja äritegevuse arendamiseni. Näiteks nii määratakse ettevõttele selline hind, mille tasumine äritegevust jätkavale ettevõtjale probleeme ei põhjusta.

Maaklerfirma poolt antud ettevõtte väärtuse hinnang põhineb alati olukorral, millega müügitehing on tõesti võimalik. Kui müügitehingut ei toimu, ei tee maakler head tööd. See on kindlasti tõsi, kui ettevõtte müügihind on ebareaalne. Seetõttu peab vahendaja alati püüdlema realistlike hindamiste poole. Mitmeosaline tulemuspõhine  vahendustasu aga julgustab maaklerit leidma ostja, kelle jaoks ettevõte kõige paremini sobib.

Ettevõtja suurimaks riskiks on osta ettevõte otse teiselt ettevõtjalt, ilma professionaalide abita. Ettevõtte ostu-müügitehingus on palju nüansse ja  neid ignoreerides võib see olla komistuskivi kogu ettevõtte jätkusuutlikkusele. Maakleri roll tehingus ongi aidata luua ettevõttest selline pilt, et nii ostja kui müüja täpselt mõistaksid, millega nad end seovad, millised kohustused kaasnevad ja millest loobuvad. Maakleritel on ka parem ülevaade ettevõtte hinnast kui tehinguid aeg-ajalt tegevatest müüjatest. Maakler hoiab teist eemal ka võimalikud petturid.

Ettevõtte müümise põhjus on tavaliselt omaniku pensionile siirdumine. Levinud põhjusteks, miks ettevõtet müüa soovitakse, võib olla ka teisele tegevusvaldkonnale minek, haigestumine, kaasomaniku lahkumine ja erimeelsused sugulaste või kaasosanikega.

Kui ettevõtte müügi põhjus ei ole tingitud majanduslikest põhjustest, vaid näiteks omaniku  vanusest, on ostja seisukohast selles osas üldiselt kõik muretu. Ettevõtte kahjumlikkus ei ole alati põhjuseks keelduda antud ettevõtte omandamisest. Vahel on selgelt näha, et ettevõtte omaniku  isiksus või elustiil põhjustavad hea äriideega ettevõtte kahjumlikkuse. Peale omaniku vahetumist võib selline ettevõte jõuda kergesti täiesti uuele arengustaadiumile.

On olemas palju häid põhjuseid toimiva firma ostmiseks. Ettevõtlusega alustajale on töötava ettevõtte omandamine üheks alternatiiviks. Kui tehing on asjatundlikult korraldatud, siis mingeid üllatusi tulla ei saa ja äritegevus hakkab kohe käima. Kliendikontaktid ja arveldamine ei katke. Ettevõtte ostmisele minev raha kuluks kergelt uue ettevõtte turundusse, hangetele ja alustamise kuludeks, teadmata tulemuse efektiivsust. Tegelikult ise uue ettevõtte käivitamine ei ole majanduslikult säästlikum võrreldes toimiva ettevõtte ostuga, kui võtta arvesse, et uue ettevõtte tulevik põhineb täielikult plaanide ennustamisel ja kõiki kliente tuleb hakata üle lööma konkurentidelt. Uue ettevõtte äririsk on seega palju suurem kui toimiva ettevõtte majandustegevuse jätkamine.

Ettevõtte ostmisel saad kliendibaasile lisaks koheselt tohutul hulgal väärtuslikku informatsiooni konkurendidest, tarnijatest, reklaamist, klientidest jne. Samal ajal palju alustavaid samme saab jätta tegemata ja ettevõtlusega alustamine on üsna lihtne ja kiire. Teadlik vahendaja võib aidata äri planeerimisel ja arenguideedega ja sageli ettevõtte müüjad annavad abi paljudes valdkondades, nii et uus ettevõtja õnnestuks oma tegevuses. Ettevõtte ostu-müügitehing on edukas siis, kui kõik osapooled on rahul ka paljude aastate pärast.

Vahendustegevus toimub sammhaaval. Esmalt informeeritakse potentsiaalseid ostuhuvilisi uuest müügiobjektist (anonüümse teatega). Kui huvilist saab pidada väga potentsiaalseks, sõlmitakse temaga konfidentsiaalsuskokkulepe ja antakse talle tutvumiseks kogu teie ettevõtte kohta käiv vajalik teave. See tagab, et teie ettevõtet puudutav informatsioon ei leviks kontrollimatult. Kui ostja huvi on jätkuv, siis kohtub potentsiaalne ostja esmakordselt teiega. Nii, et teid ei koormata inimestega, kes soovivad vaid infot õngitseda.

Kõige kiiremalt on ettevõtjale ostja leida mõne päevaga, halvemal variandil mitte kunagi. Kiirust suurendavad maaklerite kliendiregistrid tuhandete ettevõtteid osta soovijate kontaktidega, samuti maaklerite turunduskanalid ja ulatuslikud kontaktivõrgustikud. Sellisel juhul võib õige ostja leida kohe. Algusest peale õigesti suunatud läbirääkimised ja professionaalselt vormistatud müügiesitlused suurendavad edukuse tõenäosust, hõlbustavad ostja rahastamist ja kiirendab müügitehingut. Infovahetus, kõikide dokumentide esitamine, ettevõttega tutvumine, rahastuse leidmine- kõik see võtab siiski aega nädalaid või kuid. Liigset kiirustamist selles protsessis ei saa oodata.

Eduka ostu-müügitehingu eelduseks on paindlik koostöö kõikide osapoolte vahel. Edukas omanikuvahetus tähendab meie jaoks seda, et :

 • Müüja on rahul saadud tehinguga.
 • Ostja on rahul omandatud ettevõttega ja ettevõtte tegutseb edasi nagu poleks omanikumuutust toimunud.
 • Pärast tehingut ei ilmne ka aastate pärast ootamatuid ebameeldivusi.

Professionaalne ettevõtete maakler tagab müügitehingu usaldusväärsuse mõlemale osapoolele. Maakler on alati kaasatud alates ettevõtte müügi planeerimisest, hinna määratlemisest, maksude planeerimisest kuni müügitehingu rahastamise korraldamise  ja äritegevuse arendamiseni.

Maakler peaks enne vahendustegevuse alustamist saama selge ja tervikliku pildi ettevõtte kohta. Sel põhjusel küsib ta mitmesuguseid dokumente ja isegi mõned tundlikud küsimused. Maakler on alati konfidentsiaalne ja teie antud teavet ei edastata kolmandatele osapooltele teisiti kui kokkulepitud.

Maakleri töö eesmärgiks on leida õige ostja ja viia teid parima võimaliku tehinguni.

Maaklerfirma poolt antud ettevõtte väärtuse hinnang põhineb alati olukorral, millega müügitehing on tõesti võimalik. Kui müügitehingut ei toimu, ei tee maakler head tööd. See on kindlasti tõsi, kui ettevõtte müügihind on ebareaalne. Seetõttu peab vahendaja alati püüdlema realistlike hindamiste poole.

Ettevõtet müügiobjektina on raske võrrelda mistahes muu tootega. Näiteks võrdlus korteri/kinnisvara müügiga on ebaõnnestunud paljudes aspektides. Ettevõttel puudub turuhind, võrdlusbaas tehtud tehingutega, standardsed finantslahendused või tagatised. Nii nagu saab korterit hõlpsalt pildistada, anda hinnang objekti seisukorrast, renoveerimise vajadusest ja väärtusest, siis ettevõtte puhul pole võimalik nii lihtsalt seda teha. Nii on näiteks kõige olulisem ettevõtte väärtust mõjutav tegur – edu tulevikus. Seda näitab ainult aeg

Mõningaid nõuandeid eduka tehingu saavutamiseks.

Üldine selgus ja puhtus.

Sellest on kõige lihtsam alustada. Tehke kõik kohad esindusvormi. Isegi kui ettevõtet ei müüda, suurendab see äri tegemist mugavust ja turvalisust. Samal ajal korrasta kogu dokumentatsioon ja suulised kokkulepped vormista lepingutena. Korrastatud ärikeskkond suurendab ka tootmise selgust, selgitab töötajate rolle ja kohustusi ning nende pühendumust ettevõttele. See kõik võtab aega. Müügiolukorras on nende tegemine juba liiga hilja.

Raamatupidamise korrastamine ja ajakohastamine.

Raamatupidamine näitab ainult osa teie äri reaalsusest. Kui raamatupidamine toimub ainult selles mõttes, et maksud on minimeeritud lisakulutusi tegemata, on hea mõte vahetada suhtumist. Ettevõte, mis raamatupidamises ei näita kasumit,  ei huvita ostjat. Ametlik raamatupidamine on alati usaldusväärsem kui müüja lisaselgitused.

Ettevõtte struktuur.

Tee ettevõte lihtsalt ostetavaks, jagades erinevad tegevusvaldkonnad eraldi ettevõtetesse. Kui see ei ole teostatav, siis tuleb raamatupidamislikku arvestust pidada iga  konkreetse tegevusala jaoks eraldi. Samas kontekstis saate ettevõtte müügihinda vähendada, kui viite ettevõttest välja sellised varad, mida ostja ei soovi või ei  saa osta. See töö vajab ekspertide pädevust ning need kulud ei ole suuremad kui „teen-kõik-ise“ lähenemisest tulenevad võimalikud kahjud.

Kvaliteetsete müügimaterjalide olemasolu on müügitehingu eeltingimus. Usaldusväärsed, kõikehõlmavad ja hõlpsasti arusaadavad müügiesitlused on olulised, kui soovid potentsiaalses ostjas huvi äratada ja ning vaja on laenuandja rahastamisotsust.

Tee ostmine lihtsaks. Need tegevused võivad teie ettevõtluskarjääri jooksul olla kõige vajalikumad tegevused. Pidage meeles, et ettevõtte potentsiaalne ostja on teie klient ja teil on ainult üks teda huvitav toode. Müügitehing saab õnnestuda kõige paremini kliendikeskse mõtlemise ja hea klienditeenindusega.

Ettevõtte müümine on mitmeastmeline protsess. See hõlmab nii majandus-, finants-, lepingulisi, maksu-, sotsiaal- ja äriküsimusi. Ettevõtte müügiprotsessis tuleb neid kõiki käsitleda samal ajal. Kasvõi ühe valdkonna eiramine või ainult ühele asjale liigne keskendumine võib põhjustada soovimatu lõpptulemuse.

Müüjale kõige olulisem detail ei ole tingimata ostja jaoks kõige tähtsam. Ettevõtte müügitehing teostub seda kergemini, mida rohkem ettevõte vastab ostja vajadustele ja soovidele. Põhimõtteliselt ei ole see raskem kui ükskõik millise tootmisvahendi müümine. Ostja huvi mõjutavad näiteks ettevõtte funktsionaalsus, imago, asukoht, jätkusuutlikkus, usaldusväärsus, äritegevuse selgus, tänapäevasus, üldine olukord turul, ettevõtlusega seotud lepingud ja nende tingimused, hind ja eelkõige tootlikkus. Näiteks kinnisvara omamine on üldiselt vähetähtis tegur. Kahjuks harva on ettevõte protsessi algul oma parimas müügiseisukorras, edukaks tehinguks on vaja teha mitmeid müügiks ettevalmistavaid tegevusi.

Hea on meelde jätta:

 • Ettevõtte müügikorda seadmiseks tuleb alustada ettevalmistavate tegevustega õigeaegselt.
 • Parimate lõpptulemuste saavutamise eelduseks on kogenud eksperdi kaasamine.
 • Korrastage kõik dokumendid: eduka müügitehingu eeltingimus on usaldusväärne raamatupidamine ja korrektsed lepingud. Kindlasti edastage need kohe maaklerile.
 • Puhastage tootmis- ja tööruumid: mittevajalikud varud ja inventar on ostja silmis väärtusetud, korrektne töökeskkond suurendab ostuhuvi.
 • Kõik, mis pole päris selge, on ostja silmis ebaselge ja raskendab müügitehingu protsessi. Õige ja avatud infovahetus viib kiirema ostuotsuseni.
 • Emotsionaalsete väärtuste eest ostja ei maksa, ettevõtte õiglane müügihind on see, mis aitab tehinguni jõuda.
 • Kasumit tootev ja hästi juhitud ettevõte on alati väärtuslikum kui ebakorrektse asjaajamisegaja kahjumis olev ettevõte.
 • Ostja on valmis maksma ettevõtte müügihinda, kui ta mõistab, et hind mida küsitakse on igati põhjendatud ja selgelt tõestatav. Õiglaselt määratud hinnas ei ole palju õhku ja seda mõistavad mõlemad osapooled.
Jätke kontaktisoov

Jätke kontaktisoov

Jätke oma telefoninumber või e-posti aadress ning me võtame teiega ühendust!

Kontakt