Yrityskauppa on aina ainutlaatuinen tapahtuma. Yrityksen myynti on useimmille yrittäjille koko yrittäjäuran suurin ja tärkein kauppa. Se on sitä rahallisesti mutta myös henkisesti. Yrittäjä itse on harvoin yrityskaupan ammattilainen. Tämän vuoksi kokeneen ja monitaitoisen yritysvälittäjän apu on tulevaisuuden kannalta tärkeää.

Yrityskauppa on hyvin moniportainen prosessi. Siihen liittyy niin taloudellisia, rahoituksellisia, sopimusjuridisia, verotuksellisia, sosiaalisia kuin liiketoiminnallisiakin kysymyksiä. Yrityskauppa on näitä kaikkia yhtä aikaa. Yhdenkin osa-alueen huomiotta jättäminen tai vain yhden asian huomioiminen voi tuottaa huonon lopputuloksen.

Se mikä myyjälle on tärkeintä, ei välttämättä ole ostajalle. Yrityskauppa tapahtuu sitä helpommin, mitä enemmän yritys vastaa ostajan tarpeita ja toiveita. Periaatteessa kyse ei ole mistään sen vaikeammasta asiasta kuin minkä tahansa tuotantovälineen myynnistä. Ostajan kiinnostukseen vaikuttavat esimerkiksi kohteen toimivuus, imago, sijainti, toimintavarmuus, luotettavuus, selkeys, nykyaikaisuus, kunto, siihen liittyvät sopimukset ja niiden ehdot, hinta ja ennen kaikkea tuottavuus. Esimerkiksi kiinteän omaisuuden määrällä on yleensä luultua vähemmän merkitystä. Valitettavan harvoin yritys on sellaisenaan parhaimmassa mahdollisessa myyntikunnossa, vaan valmistelevia toimenpiteitä tarvitaan.

On hyvä muistaa:

1. Yrityskaupan valmisteluun kannattaa ryhtyä ajoissa.

2. Kokeneen asiantuntijan käyttö johtaa parhaimpiin lopputuloksiin.

3. Järjestä paperit: selkeä kirjanpito ja järjestyksessä olevat sopimukset ovat onnistuneen kaupan edellytys. Muista toimittaa ne heti myös välittäjälle.

4. Siivoa nurkat: turhat varastot ja rojut ovat ostajan silmissä arvottomia, selkeä toimintaympäristö madaltaa ostokynnystä.

5. Kaikki mikä ei ole aivan selvää, on ostajan silmissä epäselvää ja jarruttaa kaupantekoprosessia. Reilu ja avoin kauppa johtaa nopeisiin ostopäätöksiin.

6. Tunnearvosta ostajat eivät valitettavasti maksa: arvo on se, millä kauppa syntyy.

7. Tuottava ja hyvin hoidettu yritys on aina arvokkaampi kuin sekava ja heikosti kannattava.

8. Ostaja on valmis maksamaan kauppahinnan, kun hän ymmärtää, miksi hinta on se mitä pyydetään. Yrityskauppa ei ole vedätystä, vääntämistä eikä huutokauppaa. Yrityskaupassa myydään arvostuseriä ja tuottoja, jotka voidaan selkeästi perustella. Hyvin perustellussa hinnassa ei juuri ole tinkimisvaraa ja sen ymmärtävät kaikki kaupan osapuolet.

Yritysvälittäjän on saatava selvä ja kattava kuva yrityksestäsi ennen välitystoiminnan aloittamista. Tämän vuoksi hän pyytää monenlaisia papereita ja kyselee jopa hiukan arkaluonteisiakin kysymyksiä. Välittäjä on vaitiolovelvollinen, eikä tietojasi luovuteta eteenpäin muuten kuin on sovittu. Yritysvälittäjän suuri työ on löytää sopiva ostaja ja valikoida puolestasi potentiaalisimmat.

Välitys etenee vaiheittain. Kun ostajaa voidaan pitää hyvin potentiaalisena, hänelle annetaan tutustuttavaksi kaikki tarpeellinen tieto yrityksestäsi. Näin varmistetaan, ettei tieto tarpeettomasti vuoda ulkopuolisiin käsiin. Kun ollaan näin pitkällä, tapaat potentiaalisen ostajan ensimmäisen kerran. Sinua ei siis rasiteta turhan kyselijöillä.

Nopeimmillaan jatkaja löytyy yrityksellesi muutamassa päivässä, hitaimmillaan ei koskaan. Nopeutta lisäävät välittäjän asiakasrekisterit, joissa on satoja yrityksen etsijöitä sekä välittäjän muut markkinointikanavat ja laajat verkostot. Tällöin oikea ostaja saattaa löytyä heti. Alusta alkaen oikein hoidetut neuvottelut ja ammattitaidolla laaditut yritysinformaatiot lisäävät onnistumisen todennäköisyyttä, helpottaa ostajan rahoituksen saantia ja nopeuttaa kauppaa. Paperisota ja rahoituksen saanti kaikkine neuvotteluineen vie silti aina joitakin viikkoja tai kuukausia. Turhan hätäinen ei siis kannata olla.

Onnistunut yrityskauppa on kaikkien osapuolien joustavaa yhteistyötä. Onnistunut yrityskauppa tarkoittaa mielestämme sitä, että
a) myyjä on tyytyväinen maksettuun hintaan,
b) ostaja on tyytyväinen ostamaansa yritykseen ja yritystoiminta voi jatkua terveeltä pohjalta
c) kaupasta ei seuraa vuosienkaan jälkeen mitään “jälkipyykkiä”.

Ellet nimenomaan halua harjoitella elämäntyölläsi yrityskaupan aakkosia, käänny ajoissa ammattilaisen puoleen.

Jätke kontaktisoov

Jätke kontaktisoov

Jätke oma telefoninumber või e-posti aadress ning me võtame teiega ühendust!

Kontakt