Müüa 20 aastat turul olnud keskmise suurusega üldehituse, renoveerimis- ja remonditöid teostav ehitusettevõte

Teave ettevõtte kohta

Müügiobjekt müügis ettevõte
Tegevusala Ehitus
Asukoht Eesti
Inimeste arv Täistööaeg 30 inimest
Käive 12 680 921 EUR
Müügihind 5 000 000 EUR
Põhilisteks tegevusvaldkondadeks on ehitus- ja viimistlustööd.
Ettevõttel on püsitellijate võrgustik – hotellid, ärikinnisvara omanikud, laevafirmad.
Ärisuund on perspektiivikas, sest olemasolevat ärikinnisvara on vaja pidevalt
parendada.
Firma omanik on tegevjuhi rollis, firma müüakse omaniku vanaduse tõttu.

Müügihinna põhjendus

Hea kasumlikkus, kui koroonat pole. (laevafirma klientidel on siis raske) Kassas palju raha. Sellises mahus ehitusfirmasid müügil peaaegu polegi.

Küsige lisateavet ettevõtte kohta

Küsige lisateavet müügikuulutuse kohta
Jätke kontaktisoov

Jätke kontaktisoov

Jätke oma telefoninumber või e-posti aadress ning me võtame teiega ühendust!

Kontakt