Müüa Väga hästi töötav hooldekodu koos kinnisvaraga

Teave ettevõtte kohta

Müügiobjekt müügis äritegevus, käibevara, sisseseade, kinnistu
Tegevusala Tervishoid, sotsiaalteenused
Asukoht Eesti
Inimeste arv Täistööaeg 20 inimest osalise tööajaga töötajad 4 inimest
Käive 762 000 EUR
Müügihind 1 180 000 EUR
sisaldab kinnistut väärtusega 780 000€
Põhitegevusalaks on vanurite ja puudega inimeste hoolekandeteenuste osutamine  hoolekandekeskuses. Hooldekodu asub ettevõtte omandis olevas hoones. Aastate jooksul on hooldekodu kaasajastatud ja renoveeritud, arendatud teenuse kvaliteeti, kavandatud võimalusi dementsusega inimeste hoolduse parandamiseks.
Kõik teenuse osutamiseks vajalik sisustus ja tehnika olemas.
Kliendid on eakad inimesed ja nende pereliikmed või nende eestkostjad, kohalikud omavalitsused.
Intervall teenust ei osuta.
Hooldekodus töötab 24 inimest.
Eakate hooldekodu müüakse koos hooldekodu teenuse osutamiseks vajaliku kinnisvara, selle majandamist teenivate asjade, õiguste sh sellega seotud lepingute ning kohustusega.

Müügihinna põhjendus

4 X EBITDA + kinnistu väärtus

Küsige lisateavet ettevõtte kohta

Küsige lisateavet müügikuulutuse kohta
Jätke kontaktisoov

Jätke kontaktisoov

Jätke oma telefoninumber või e-posti aadress ning me võtame teiega ühendust!

Kontakt